Lider Pojezierza

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" w Barlinku

Wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych niesie za sobą wiele korzyści, m.in.:

  • stwarza wytwórcom produktów tradycyjnych możliwość ubiegania się o udzielenie odstępstw od obowiązujących i prawnie uregulowanych wymogów produkcyjnych (weterynaryjnych, higienicznych lub sanitarnych). Odstępstwa te muszą wynikać ze stosowania przez producentów niezmiennych, tradycyjnych metod wytwarzania. Udzielenie tego typu odstępstw nie może wpływać negatywnie na jakość zdrowotną produktu,

  • pogłębia wiedzę konsumentów na temat tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego,

  • pomaga w rozpowszechnianiu informacji dotyczących wytwarzania produktów tradycyjnych,

Rejestrując produkt przy współpracy z naszą Lokalną Grupą Działania otrzymają Państwo wsparcie pracowników Biura w procedurze zgłaszania, tj. pomoc przy sporządzaniu wniosku o zgłoszenie produktu oraz pozostałych etapach rejestracji. Dodatkowo ci z Państwa, którzy zdecydują się na zgłoszenie produktów poprzez Stowarzyszenie, będą mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa we wszelkich targach, wystawach, festiwalach etc. dotyczących tematyki lokalnego dziedzictwa oraz promocji regionu.